ПОЛЬШ - МОНГОЛЫН СУДЛААЧИД ХАМТАРНА

Монголын гадалавчтан судлах төв Польш улсын судлаачидтай хамтарч ажиллахаар болов. Учир нь тус орны судлаачид саяхан манай улсад хүрэлцэн ирсэн бөгөөд талууд мэдээлэл, туршлагаа харилцан солилцохын зэрэгцээ холбогдох судалгааны ажлыг хамтран гүйцэтгэлээ. Цаашид талууд гардалавчтаны био акустик болон ангилалзүйн чиглэлд анхаарал хандуулж хамтран ажиллах юм.